GPxPatch

24-Apr-2004


GPxPatch wersja 3.70
Copyright (c) 2001-2004 René Smit
GPxSAT copyright (c) 2001-2003 Marc Aarts, Markus Krötz
Wszystkie prawa zastrzeżone.

GPxPatch jest programem freeware. Nie można używać go w celach komercyjnych..

Nie można rozpowszechniać programy na jakichkolwiek nośnikach bez wyraźnej zgody autora.

Tłumaczenie:
Program GPxPatch, a także pliki pomocy, przetłumaczył na język polski:
Paweł Wagner, strona www: www.gry.skokinarciarskie.com 
Tłumaczenie pomocy zostało opracowane dla programu GPxPatch w wersji 3.61


WARUNKI KORZYSTANIA

Program jest rozpowszechniany "tak jak jest", bez żadnego rodzaju gwarancji .Autor nie jest odpowiedzialny za ewentualne uszkodzenia i utraty danych spowodowane bezpośrednim albo pośrednim użyciem tego programu.

Opis

GPxPatch jest rozszerzeniem czasu rzeczywistego dla GP3/GP4. Dodaje  ważne funkcje do gry, jak oficjalne napisy tv, dźwięki 3d, zarządzanie torami i wiele więcej. Obsługiwane wersje: GP3 1.00, GP3 1.13, GP3 2.00 (GP3-2000), GP4 1.00, i GP4 1.02.

GPxPatch został stworzony z kilkoma założeniami

Pakiet obecnie zawiera następujące rozszerzenia:

Instalacja

Aby zainstalować GPxPatch, uruchom plik inst-gpxpatch.exe. Podaną lokalizacją musi być w główny folder GPx. Jeśli zainstalujesz gdzie indziej GPxPatch nie będzie działać.

Jeśli zainstalowano poprawnie, gpxpatch.exe znajduje się w tym samym folderze co GPx.EXE, natomiast w tam znajduje się folder gpxpdata.

Aby odinstalować program, uruchom uninst-gpxpatch.exe. Wszystkie pliki nie zostaną usunięte, ponieważ mogą zawierać ustawiania, które będziesz chciał zachować. Aby usunąć program w całości, usuń ręcznie folder gpxpdata.

Używanie

GPxPatch można uruchomić plikiem gpxpatch.exe.

Główny interfejs GUI pokazuje zakładkę gdzie można zmodyfikować główne opcje i oddzielne zakładki dla konfiguracji rozszerzeń:

Poniżej znajdują się trzy przyciski: "Uruchom GPx" zapisze zmiany i uruchomi grę, "Wyjście" zapisze zmiany i wyłączy program, "Pomoc" otworzy plik pomocy w domyślnej przeglądarce internetowej (klawisz F1 otworzy dokumentację dla zaznaczonej zakładki). Po lewej stronie znajduje się rowijane pole wyboru "Język", gdzie możesz zmienić język programy GPxPach. Jeśli istnieje możliwość, F1 i przycisk Pomoc, także pokażą dokumentację w tym języku. 

Skróty

EscWciśnięcie klawisza escape wyłączy GPxPatch bez zapisywania zmian.
Ctrl+INie które ustawienia można edytować tylko w plikach .ini używanych przez GPxPatch i jego rozszerzenia. Użyj skrótu, aby otworzyć plik .ini aktualnej zakładki.
Ctrl+LOtworzy plik aktualnie zaznaczonej zakładki.
Ctrl+Shift+LOtworzy plik gpxpload.txt.
Ctrl+SUruchomi GPx. To samo, jak przy użyciu przycisku "Uruchom GPx".

Opcje linii komend

Konfigurowalne klawisze

Większość klawiszy GPxPatch można skonfigurować, dopóki GPx je obsługuje. Można to zrobić edytując gpxpdata\keys.ini (np. w Notatniku).

Możliwe klawisze są podane poniżej (prefiks NP_ oznacz klawisz na klawiaturze numerycznej):

A..Z lub a..z
0..9
` lub ˜
- lub _
= lub +
[ lub {
] lub }
\ lub ¦
; lub :
' lub "
, lub <
. lub >
/ lub ?
F1..F24
NP_0..NP_9
NP_/ lub DIVIDE
NP_* lub MULTIPLY
NP_- lub SUBTRACT
NP_+ lub ADD
NP_. lub DECIMAL
TAB
INSERT
DELETE
BACKSPACE
ENTER
PAGEUP
PAGEDOWN
HOME
END
UP (Strzałka w górę)
DOWN (Strzałka w dół)
LEFT (Strzałka w lewo)
RIGHT (Strzałka w prawo)
SHIFT
CTRL
CAPSLOCK
NUMLOCK
SCROLLLOCK
PAUSE lub BREAK

Możliwe jest również podanie wirtualnego kodu klawisza bezpośrednio. Powinien się on składać z 2 lub 3 cyfr. Aby dowiedzieć się jaki kod klawiszy wymagany jest dla danego klawisza twójej klawiatury pobierz i uruchom ten mały program. Kiedy wciśniesz klawisz ukaże się wirtualny kod klawisza.

Powyższe klawisze można przypisać to któregokolwiek z następujących zdarzeń GPxPatch:

PanelSize (TAB)
PanelSizeLess (Shift+TAB)
PanelUp (NP_8)
PanelDown (NP_2)
PanelPageUp (NP_9)
PanelPageDown (NP_3)
PanelHome (NP_7)
PanelEnd (NP_1)
PanelLock (NP_5)
PanelAlphaLess (NP_4)
PanelAlphaMore (NP_6)
Screenshot (F11)
ToggleFillMode (F12)
SAT_ToggleOnOff (K)
SAT_ToggleSpeedSplit (S)
SAT_Standings (B)
SAT_ScrollNext (V)
SAT_TimeLeft (T)
SAT_MicroTime (M)
SAT_MicroTimeCompare (H)
SAT_MicroTimeSwitchABS (J)
LAP_PageClear (0)
LAP_PageLog (2)
LAP_PageATL (9)
LAP_PageMode (U)
LAP_PageMode2 (Y)
LAP_HotseatJump (J)
LAP_ToggleSetupMenuOnOff (L)
LAP_TogglePitSetupMenuOnOff (Shift+L)
LAP_PitSetupMenuSelect (\)
LAP_PitSetupMenuDown ([)
LAP_PitSetupMenuUp (])
LAP_RestoreCarState (BACKSPACE)
LAP_SaveCarState (Shift+BACKSPACE)
CInfo_ToggleOnOff (I)

Lub do jakiegokolwiek ze zdarzeń GPx:

Game_Replay (R)
Game_CamTrack (LEFT)
Game_CamCockpit (RIGHT)
Game_CamChaseFront (DELETE)
Game_CamChaseRear (PAGEDOWN)
Game_CamOnboard (PAGEUP)
Game_CamChaseZoomIn (7)
Game_CamChaseZoomOut (6)
Game_CamChaseZoomReset (5)
Game_CamChaseShiftUp (4)
Game_CamChaseShiftDown (3)
Game_CamChaseShiftReset (5)
Game_DriverName (N)
Game_Gap (G)
Game_QuitRun (Q) działa tylko razem z klawiszem SHIFT
Game_Pit (ENTER)
Game_ProcessorOccupancy (O)
Game_DirectorMode (INSERT)
Game_CarSelectOwn (HOME)
Game_CarSelectNext (UP)
Game_CarSelectPrevious (DOWN)
Game_ControlSteerRight (.)
Game_ControlSteerLeft (,)
Game_ControlBrake (Z)
Game_ControlAccelerate (A)
Game_ControlShiftUp (SPACE)
Game_ControlShiftDown (SHIFT)
Game_HelpAutoBrake (F1)
Game_HelpAutoGear (F2)
Game_HelpAutoDirection (F3)
Game_HelpIndestructibility (f4)
Game_HelpSuggestedLine (F5)
Game_HelpSuggestedGear (F6)
Game_HelpTractionControl (F7)
Game_HelpSteeringHelp (F8)

Inne klawisze

Wciskając Ctrl+Alt+End bezpośrednio wyłączy grę. Działo to zazwyczaj, gdy gra się zawiesi podczas wczytywania gry, albo niepoprawnego pliku toru czy pliku jam.

Wciśniecie Ctrl+Alt+Shift+End wyłączy grę przerywając wszystkie działania. Używaj na własną odpowiedzialność,

Więcej informacji

Podziękowania

Duże podziękowania dla Marca Aartsa, za wprowadzenie rozszerzenia GPxSAT, testowanie i wsparcie.

Podziękowania dla Markusa Krötza za ulepszenie rozszerzenia GPxSAT oraz testowanie.

Podziękowania także dla następujących osób: Frank Ahnert, Andy Barganski, Victor Gars, Jo Helsen, Yuri Kuznetsov, Cesar Mello, Maarten van Schouwen, Ingo Serf, Adrian Walti, Aubrey Windle i każdego na liście mailingowej GP3ED/GP4ED za udział w niej, pomoc, testowanie i wsparcie.

Podziękowania dla wszystkich beta testerów (w porządku alfabetycznym):
Paul Arnall, Kev Bell, Haiko Benthem, Steve Blackwell, John Bogle, Jimmy Fever, Colin Green, Maurice van den Hoogen, Ralph Hummerich, Matthias Marquardt, Bruno Marques, Gabriele Profeta, Laurent Rousseau, Daniel Ryan, Luc Segers, Robin Smit, Willem van der Steen, Jonne Vink, Jaap Wagenvoort, Adrian Walti, David Winder.

Podziękowania dla Marka Michalaka za dostarczenia czcionki Manana, dla Davida Windera za stworzenie żółtych numerów bitmap i dla Keva Bella za dostarczenie nowego loga Tag Heuer oraz dla Pablo Borzi za dostarczenie grafik GPxSAT 2004.

NSIS (instalator) został stworzony przez Nullsoft.

Kontakt i aktualizacje

Wszystkie błędy programu, zażalenia i sugestie proszę wysyłać na adres: gpxpatch@xs4all.nl

Najnowszą wersję można pobrać ze strony: http://www.xs4all.nl/~rsdi/


Strona główna |  GPxPatch |  GPxSet |  GPxTrack |  GPxLap |  GPxSAT |  GPxCInfo |  GPxSound